SHQIPTARËT HISTORIA DHE TROJET

Muhamet Ahmeti-Metis / Lush Culaj / Besa Luzha / Xhevat Syla

Fletore tematike, për nivelin e tretë
64 faqe, ilustrime; 24 cm
ISBN 978-9951-05-257-3
Vendimi i MASHT nr. 2-3774, të datës 17.10.2012
Çmimi: 3,00 €uro
gashi_nuhi@hotmail.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032