Matematika 9

Ramadan Zejnuhhalu / Rexhep Gjergji / Fevzi Berisha

za deveti razred
207 strana, ilustracije; 24 cm

ISBN 3-9004-89-290-237
Vendimi i MASHT nr. 242/02B, i datës 17.07.2003

Çmimi: 3.00 €
info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032