Matematika 9 - Matematik 9

Ethem Baymak

Orta okul
224 sayfa; 24 cm

ISBN 9951-05-119-7
Vendimi i MASHT nr. 1052/02-1, i datës 08.06.2006

Çmimi: 3.00 €
info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032