Matematika 9 - Detyra të zgjidhura

Islam Shehu / Rexhep Gjergji / Mustafë Kadriu / Sejdi Bilalli

për klasën e nëntë të shkollës së mesme të ulët
318 faqe, ilustrime; 24 cm

ISBN 9951-05-053-0
Vendimi i MASHT nr. 534/02-1, i datës 15.06.2004

Çmimi: 2.50 €
rexhep.gjergji@uni-pr.edu, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032