Matematika 9

R. Zejnullahu / R. Gjergji / F. Berisha / A. Zejnullahu / R. Limani

për klasën e nëntë të shkollës së mesme të ulët
207 faqe, ilustrime; 24 cm

ISBN 9951-05-119-7
Vendimi i MASHT nr. 1060/02-1, i datës 13.06.2006

Çmimi: 2.50 €
zejnullahu@yahoo.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032