Matematika 7 - Detyra të zgjidhura

Ramadan Zejnullahu / Armend Shabani

për klasën e shtatë të shkollës së mesme të ulët
190 faqe, ilustrime; 24 cm

ISBN 9951-05-068-9
Vendimi i MASHT nr. 604/02-1, i datës 19.08.2005

Çmimi: 2.50 €
zejnullahu@yahoo.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032