Matematika 5 - Ushtrimore

Ramadan Zejnullahu

për klasën e pestë të shkollës fillore
27 faqe, ilustrime me ngjyra; 28 cm

ISBN 978-9951-05-155-2
Vendimi i MASHT nr. 996/01-B, i datës 06.06.2007

Çmimi 1.00 €
zejnullahu@yahoo.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032