Matematika 3

Ramadan Zejnullahu / Sejdi Bilalli

për klasën e tretë të shkollës fillore
169 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

ISBN 9951-05-088-3
Vendimi i MASHT nr. 518/02-1, i datës 13.07.2005

Çmimi: 2.50 €
zejnullahu@yahoo.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032