Matematika 12 - Analizë me teori të gjasës

Minir Efendija / Qamil Haxhibeqiri / Ramadan Limani

për klasën e dymbëdhjetë – Informatikë
270 faqe, ilustrime; 24 cm

ISBN 9951-05-443-X
Vendimi i MASHT nr. 15/02-1, i datës 12.09.2005

Çmimi: 3.00 €
qamil.haxhibeqiri@uni-pr.edu, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032