Matematika 11 - Detyra te zgjidhura

Minir Efendija / Qamil Haxhibeqiri / Ramadan Limani

për klasën e njëmbëdhjetë – Informatikë
380 faqe, ilustrime; 24 cm

ISBN 978-9951-05-208-5
Çmimi: 6.00 €
qamil.haxhibeqiri@uni-pr.edu, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032