Libër për mësuesin

Mimoza Ç. Gjokutaj, Islam Krasniqi, Shezai Rrokaj, Saranda K. Pozhegu

për klasën e parë të shkollës fillore
320 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

Miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës e Shqipërisë dhe
nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë e Kosovë Prill, 2012

Çmimi: 5.50 €
info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032