Kimia 9, fletore pune

Osman Leci / Rexhep Kastrati

për klasën e nëntë të shkollës së mesme të ulët
118 faqe, ilustrime me ngjyra; 24 cm

ISBN 978-9951-05-185-9
Vendimi i MASHT nr. 974/02-1, i datës 16.07.2007

Çmimi: 2.00 €
fatmir.brovina@uni-pr.edu, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032