Kimia 8 - Fletore Pune

Salih Gashi / Fetah Podvorica / Rexhep Kastrati

për klasën e tetë të shkollës së mesme të ulët
140 faqe, ilustrime me ngjyra; 24 cm

ISBN 978-9951-05-183-5
Vendimi i MASHT nr. 1976, i datës 16.07.2007

Çmimi: 2.00 €
fetah.podvorica@uni-pr.edu, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032