Gjuha Shqipe 7

Bahri Beci

për klasën e shtatë të shkollës së mesme të ulët
160 faqe, ilustrime me ngjyra; 24 cm

ISBN 9951-05-075-1
Vendimi i MASHT nr. 673/02-1, i datës 13.09.2004

Çmimi: 2.50 €
bahri.beci@sfr.fr, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032