Gjuha Shqipe 3

Bahri Beci

për klasën e tretë të shkollës fillore
faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

ISBN 978-9951-05-147-7
Vendimi i MASHT nr. 2869/02, i datës 07.09.2006

Çmimi: 2.50 €
bahri.beci@sfr.fr, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032