Gjuha Shqipe 11

Abdullah Konushevci

për klasën e njëmbëdhjetë
120 faqe, ilustrime me ngjyra; 24 cm

ISBN 9951-05-076-x
Vendimi i MASHT nr. 646/02-1, i datës 07.09.2004

Çmimi: 3.00 €
akonushevci@msn.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032