Gjuha Angleze 4: Follow Me 2

Ardita Kabashi - Hima / Nimete Krasniqi

për klasën e katërt të shkolles fillore
113 faqe, ilustrime; 29 cm

ISBN 9951-05-123-5
Vendimi i MASHT nr. 1085/02-1, i datës 22.06.2006

Çmimi: 2.50 €
ahima@kec-ks.org, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032