Gjeografia 6 - Fletore pune

Riza Çavolli

për klasën e gjashtë të shkollës së mesme të ulët
128 faqe, ilustrime me ngjyra; 24 cm

ISBN 987-9951-05-189-7
Vendimi i MASHT nr. 1065/02-1, i datës 09.08.2007

Çmimi: 2.00 €
info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032