Fizika 9 - Fletore Pune

Rexhep Gashi / Mustafë Bytyçi

për klasën e nëntë të shkollës së mesme të ulët
104 faqe, ilustrime me ngjyra; 24 cm

ISBN 978-9951-05-186-6
Vendimi i MASHT nr. 1015/02-1, i datës 15.08.2007

Çmimi: 2.00 €
info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032