Fizika 8 - Fletore pune

Zahadin Shemsidini / Hamdi Ajazaj / Meleq Bahtijari

për klasën e tetë të shkollës së mesme të ulët
152 faqe, ilustrime me ngjyra; 24 cm

ISBN 9951-05-116-2

Çmimi: 2.00 €
zshemsidini@hotmail.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032