Fizika 7

Zahadin Shemsidini / Rexhep Gashi / Hamdi Ajazaj

për klasën e shtatë të shkollës së mesme të ulët
148 faqe, ilustrime me ngjyra; 24 cm

ISBN 9951-05-080-8
Vendimi i MASHT nr. 886/02-1, i datës 01.12.2004

Çmimi: 2.50 €
zshemsidini@hotmail.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032