Fizika 6 - Fletore Pune

Zahadin Shemsidini / Hamdi Ajazaj / Meleq Bahtijari

për klasën e gjashtë të shkollës së mesme të ulët
88 faqe, ilustrime me ngjyra; 24 cm

ISBN 9951-05-103-0

Çmimi: 2.00 €
info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032