Fizika 6

Hamdi Ajazaj / Rexhep Gashi / Zahadin Shemsidini

për klasën e gjashtë të shkollës së mesme të ulët
112 faqe, ilustrime me ngjyra; 24 cm

ISBN 9951-05-057-3
Vendimi i MASHT nr. 512/02-1, i datës 02.06.2004

Çmimi: 2.50 €
info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032