Exploring English 3 Teacher's Resource Manual- Gjuha Angleze 7

Tim Harris, Allan Rowe, Jean Zukowski/Faust

për klasën e shtatë të shkollës së mesme të ulët
163 faqe, ilustrime; 28 cm

ISBN 978-9951-05-149-1
Vendimi i MASHT nr. 548/02-1, i datës 16.03.2007

Çmimi: Gratis
haroldrsamuels@yahoo.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032