Exploring English 3 - Gjuha Angleze 7

Tim Harris / Allan Rowe / Jean Zukowski-Faust

për klasën e shtatë të shkollës së mesme të ulët
179 faqe, ilustrime me ngjyra; 28 cm

ISBN 978-9951-05-148-4
Vendimi i MASHT nr. 548/02-1, i datës 16.03.2007

Çmimi: 4.50 €
haroldrsamuels@yahoo.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032