Exploring English 2 Teacher's Resource Manual- Gjuha Angleze 6

Tim Harris / Allan Rowe / Jean Zukowski-Faust

për klasën e gjashtë të shkollës së mesme të ulët
163 faqe, ilustrime; 29 cm

ISBN 9951-05-122-7
Vendimi i MASHT nr. 1021/02-1, i datës 22.05.2006

Çmimi: Gratis
haroldrsamuels@yahoo.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032