Ekologjia dhe Mjedisi

Behxhet Mustafa

për klasën e pestë të shkollës fillore
98 faqe, ilustrime me ngjyra; 28 cm

ISBN 978-9951-05-180-4
Vendimi i MASHT nr.1119/01-B, i datës 04.12.2007

Çmimi: 2.50 €
behxhetm@yahoo.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032