Dokumentacion pedagogjik

Ditari SHMU 6-9, Ditari Gjimnaz, Ditari SHMP, Dnevnik NSŠ, Dnevnik Gimnazija, Dnevnik SSŠ, Defter ASOÖ, Defter Lise, Defter Meslek Lisesi

Vendimi i MASHT nr. 2/1859
i datës 05.06.2015

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032