Dokumentacion pedagogjik

Ditari SHMU 6-9 - PILOT, Ditari Gjimnaz - PILOT, Ditari SHMP - PILOT, Dnevnik NSŠ - PILOT, Dnevnik Gimnazija - PILOT, Dnevnik SSŠ - PILOT, Defter ASOÖ - PILOT, Defter Lise - PILOT, Defter Meslek Lisesi - PILOT

Vendimi i MASHT nr. 2/1859
i datës 05.06.2015

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032