Biologjia 9

Ismet Bajraktari / Fetah Halili / Agim Gashi

për klasën e nëntë të shkollës së mesme të ulët
160 faqe, ilustrime me ngjyra; 24 cm

ISBN 9951-05-140-5
Vendimi i MASHT nr. 1092/02-1, i datës 26.06.2006

Çmimi: 2.50 €
i_bajraktari@yahoo.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032