Biologjia 8 - Fletore Pune

Behxhet Mustafa

për klasën e tetë të shkollës së mesme të ulët
100 faqe, ilustrime me ngjyra; 24 cm

ISBN 978-9951-05-204-7
Vendimi i MASHT nr. 250/02-1, i datës 01.04.2008

Çmimi: 2.00 €
behxhetm@yahoo.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032