Biologjia 6

Behxhet Mustafa / Esat Hoxha / Esad Dauti / Ragip Rrustemi

për klasën e gjashtë të shkollës së mesme të ulët
112 faqe, ilustrime me ngjyra; 24 cm

ISBN 9951-05-054-9
Vendimi i MASHT nr. 511/02-1, i datës 02.06.2004

Çmimi: 2.50 €
behxhetm@yahoo.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032