Abetare

Mimoza Ç. Gjokutaj, Islam Krasniqi, Shezai Rrokaj, Saranda K. Pozhegu

Abetare – LIDHJE E FORTË
– për klasën e parë të shkollës fillore
120 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

ISBN 978-9951-05-252-8 –
Miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës e Shqipërisë dhe
nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë e Kosovë Prill, 2012

Çmimi: 3.00 €
info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032