Abetare 1

Salih Lika

Ilk okuma ve yazma
160 sayfa; 29 cm

ISBN ISBN 978-9951-05-229-0
Vendimi i MASHT nr. 233/01-B, i datës 25.08.2008

Çmimi: 3.00 €
info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032