Iso Standard

27.01.2017

Shtypshkronja “Dukagjini” edhe një herë e ka dëshmuar se është në shërbim të konsumatorit, duke u kujdesur për kualitetin e produkteve dhe siguri të informatave.
Kjo dëshmohet duke u paisur përsëri me certifikimin prestigjios për ISO Standard.
Certifikatat:
EN-ISO 9001:2015 (Quality Management System), si dhe
ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management)

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032