Abetare

Mimoza Ç. Gjokutaj, Islam Krasniqi, Shezai Rrokaj, Saranda K. Pozhegu

Abetare – LIDHJE E FORTË
– për klasën e parë të shkollës fillore
120 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

ISBN 978-9951-05-252-8 –
Miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës e Shqipërisë dhe
nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë e Kosovë Prill, 2012

Çmimi: 3.00 €
info@dukagjinigroup.com

Abetare Pune

Mimoza Ç. Gjokutaj, Islam Krasniqi, Shezai Rrokaj, Saranda K. Pozhegu

për klasën e parë të shkollës fillore
84 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

ISBN 978-9928-124-52-4
Miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës e Shqipërisë dhe
nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë e Kosovë Prill, 2012

Çmimi: 2.50 €
info@dukagjinigroup.com

Libër për mësuesin

Mimoza Ç. Gjokutaj, Islam Krasniqi, Shezai Rrokaj, Saranda K. Pozhegu

për klasën e parë të shkollës fillore
320 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

Miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës e Shqipërisë dhe
nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë e Kosovë Prill, 2012

Çmimi: 5.50 €
info@dukagjinigroup.com

Matematika 1

Ramadan Zejnullahu / Sejdi Bilalli

për klasën e parë të shkollës fillore
120 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

ISBN 9951-05-034-4
Vendimi i MASHT nr. 271/02-1, i datës 15.08.2003

Çmimi: 2.50 €
zejnullahu@yahoo.com, info@dukagjinigroup.com

Matematika 1 - Fletore Pune

Ramadan Zejnullahu / Sejdi Bilalli

për klasën e parë të shkollës fillore
98 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

ISBN 9951-05-046-8
Vendimi i MASHT nr. 436/02-1, i datës 14.05.2004

Çmimi: 2.50 €
zejnullahu@yahoo.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032