Botimet

Librat shkollore të botuara nga dukagjini

Të gjitha librat shkollore dhe dokumentacionin pedagogjik, të botuara nga ne mund t'i gjeni në këtë faqe.

Diplomë - SHMP

Shqip, Boshnjakisht, Turqisht

Vendimi i MASHT nr. 2/1859
i datës 05.06.2015

Çertifikatë SHMP

Shqip, Boshnjakisht, Turqisht

Vendimi i MASHT nr. 2/1859
i datës 05.06.2015

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032