Botimet

Librat shkollore të botuara nga dukagjini

Të gjitha librat shkollore dhe dokumentacionin pedagogjik, të botuara nga ne mund t'i gjeni në këtë faqe.

Matematika 1 - Teste Kontrolluese

Ramadan Zejnullahu / Sejdi Bilalli

për klasën e parë të shkollës fillore
13 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

ISBN 9951-05-047-6
Vendimi i MASHT nr. 436/02-1, i datës 14.05.2004

Çmimi: 1.00 €
zejnullahu@yahoo.com, info@dukagjinigroup.com

Matematika 1 - Zbavitëse

Ramadan Zejnullahu

për klasën e parë të shkollës fillore
50 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

Çmimi: 1.50 €
zejnullahu@yahoo.com, info@dukagjinigroup.com

Edukata Muzikore 1

Drita Rudi

për klasën e parë të shkollës fillore
100 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

ISBN 9951-05-061-1
Vendimi i MASHT nr. 507/02-1, i datës 02.06.2004

Çmimi: 3.00 €
dritarudi@gmail.com, info@dukagjinigroup.com

Edukata Figurative 1

Muhamet Ahmeti - Metis

për klasën e parë të shkollës fillore
32 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

ISBN 9951-05-050-6
Vendimi i MASHT nr. 508/02-1, i datës 02.06.2004

Çmimi: 2.50 €
metis.muhametahmeti@gmail.com, info@dukagjinigroup.com

Gjuha Shqipe 2

Bahri Beci

për klasën e dytë të shkollës fillore
128 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

ISBN 9951-05-074-3
Vendimi i MASHT nr. 628/02-1, i datës 02.09.2004

Çmimi: 2.50 €
bahri.beci@sfr.fr, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032