Zgjeron aktivitetin me tregti

12.01.2016

Kriza politike po e shkatërronte ish federatën Jugosllave. Bashkë me të po përfundonte edhe sistemi socialist ku privatja nuk eksitonte. Kësisoj gjatë viteve 90 në Kosovën që po përballej me tranzicionin e sistemit dhe përpjekjet e Serbisë për ta aneksuar, përkundër vështirësive hapen mundësitë për tregti. Ndonëse të diskriminuar shqiptarët e Kosovës nuk e ndalën përpjekjen për të pasur sukses. Pak prej tyre ia dolën. Ekrem Lluka ishte njëri ndër ta.

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032