Tobakos

12.01.2016

Përfaqësuese ekskluzive e disa prej markave më prestigjioze të duhanit. Kompania posedon rrjetin më të sofistikuar të distributorëve dhe ka shtrirje në gjithë Kosovën.

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032