Themelon fondin kosovare slloven të pensioneve

12.01.2016

Fondi Slloveno-Kosovar i Pensioneve është institucion financiar që merret me menaxhimin e kursimeve pensionale. Është i licencuar nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës për të vepruar si fond pensional suplementar. Krahas kreativitetit dhe përpjekjeve të vazhdueshme për të sjell në vend risi, u dëshmua edhe kujdesi për klientin dhe të nesërmen e tij.

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032