Shpërndanë rrjetin e kiosqeve Dukagjini

12.01.2016

Problemet politike kishin sjellë vështirësi të mëdha ekonomike për qytetarët e Kosovës që tashmë po jetonin kryesisht vetëm nga ndihma e familjarëve në ekzil. Shpërndarja e një rrejti të madh të kiosqeve të Dukagjinit nëpër familje të ndryshme kosovare do të mundësonte që të zbutej papunësia enorme e asaj kohe tek popullata shumicë.

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032