Privatizon Hotel Dukagjini

12.01.2016

Një prej hoteleve ikonë të rrafshit të Dukagjinit. Objekti referencë për dekada e banorëve të kësaj zone ka arritur që nën menaxhimin e Ekrem Llukës të modernizohet dhe të bëhet një gërshetim i përkryer i të vjetrës me trendet bashkëkohore.

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032