Kolegji Dukagjini

12.01.2016

Një prej kolegjeve të dëshmuara si qendër e dijes dhe zgjidhje e mirë e atyre që duan të ndërtojnë karrierë të suksesshme. Kolegji Evropian “Dukagjini” i mbetet besnik synimit për të përgatitur studentë të nivelit evropian në fushën e shkencave menaxheriale, kompjuterike, ekonomike, bankare e financiare, menaxhimit të biznesit, shkencave juridike, politike dhe gazetarisë.

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032