Dukagjini Invest

12.01.2016

Është kompania që hulumton mundësitë e investimit. “Dukagjini Invest” është pajisur me licencë nga Asociacioni i Qendrave Tregtare Botërore me bazë në New York. Kjo licencë i jep të drejtë Kompanisë të ndërtoj një Qendër Tregtare Botërore në Prishtinë, duke e bërë kështu Kosovën hallkë në zinxhirin e rrjetit të QTB-ve të Globit.

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032