Dukagjini Fiscal Solution

12.01.2016

Si kompani e licencuar për importimin, shitjen dhe servisim e paisjeve fiskale, Kompania Dukagjini Fiscal Solution është një nga faktorët kyç në njërin prej projekteve më të rëndësishme në Kosove, në luftimin e ekonomisë joformale.

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032