D3

12.01.2016

Telekomunikimi është bazë e zhvillimit infrastrukturor në botën bashkëkohore, por njëherësh edhe komponent i pandarë i zhvillimit ekonomik. Në përpjekje për të përcjellë teknologjinë bashkëkohore dhe për ta nxitur atë, në përputhje me kërkesat që parashtron koha, lindi “Dukagjini Telecommunication” Sh.P.K

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032