Tobakosi

  • IMPORTI EKSKLUZIV
  • I LICENCUAR
  • RRJET PROFESIONAL
  • MBIKËQYRJE

Kompania “Tobakos” Sh.p.k. edhe një segment tjetër i Dukagjini Group , i licencuar nga Ministria e Financave, Doganat e Republikës së Kosovës për importin dhe eksportin e produkteve të duhanit.

E veçanta e e këtij segmenti është: importi ekskluziv i fabrikës së duhanit TDR Rovinj, Kroaci dhe e bënë edhe më të veçantë rrjeti i shpërndarjes, fokusi i rrjetit të distribuimit “Tobakos” është mbulimi 100% të tregut të Kosovës me anë të mënyrës se saj aktive të shpërndarjes, e ndërtuar në profesionalizëm me shumë degë në Kosovë (Pejë, Prishtinë, Prizren, Gjilan etj), ndërsa selia kryesore e vendosur në Pejë me hapësirën 3000m2.

 

Numri i madhe i distributorëve të kualifikuar dhe të trajnuar me shumë vjet eksperiencë si dhe të gjitha llojet e automjeteve të transportit/logjistikës: pick up , furgon, kamion mundëson që secila degë në rajonin përkatës te vizitohet me shumë përkushtim duke përmbushur kërkesat dhe nevojat të klientëve si në tregun shumicë poashtu edhe pakicë.

I tërë ky angazhim reflekton në një triumf biletaral DISTRIBUIM –KONSUMATOR gjë për të cilën jemi të parët në Republikën e Kosovës.

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032