Shtëpia Botuse Dukagjini

  • BOTIME
  • VENDËS DHE NDËRKOMBËTARË
  • TITUJ
  • TEKSTE SHKOLLORE

Shtëpia Botuese “Dukagjini”

Asgjë nuk mund ta zëvendësoj kënaqësinë e shoqërimit me librin, letërsinë. Është aventurë e veçantë, rrugëtim në botën reale dhe joreale, ndërtim i kulturës së përgjithshme. Të vetëdijshëm për peshën dhe rëndësinë e botimeve, në veçanti të librit, u themelua Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

E themeluar më 14 mars 1994, në kohët e vështira për librin dhe kulturën në këto anë, me iniciativën e një grupi krijuesish e intelektualësh dhe me përkrahjen e pa rezervë të NGBL-së së atëhershme, SH.B. “Dukagjini” për një kohë të shkurtër u promovua në njërën nga shtëpitë më të mëdha botuese, jo vetëm në Kosovë e ndër shqiptarë, por edhe më gjerë. Me emrin e saj lidhen ide e ndërmarrje të guximshme botuese, që u paraqitën në përurime, panaire e manifestime të tjera të librit në Prishtinë, Tiranë, Shkup, Tetovë, Frankfurt, Gjenevë, Paris, etj. Në mbështetje të aktiviteteve të saj ishte hapur dhe Libraria Ndërkombëtare në Prishtinë, e para e këtij lloji në Kosovën e pasluftës. Shumë shpejt kjo librari u bë vendtakim i atyre që e pëlqejnë botën e të shkruarit, leximit, thithjen e njohurive të reja, kulturën e leximit, në shqip apo në gjuhët tjera.

Duke filluar me seritë “Fryma” (dijet humane) dhe “Rozafa” (letërsi) e më vonë me “Botimet e veçanta” dhe “Dukagjini Balkan Books” (në gjuhë të huaja), pak vite pas luftës, “Dukagjini” mblodhi rreth vetes autorët më të njohur të teksteve shkollore, për t’u bërë sot lider i botimeve të arsimit fillor e të mesëm të reformuar.

“Dukagjini” përuroi të parën “web page” (ueb faqe), në mesin e botuesve shqiptarë. Ka marrë shumë mirënjohje e çmime të rëndësishme, autorët e tij u botuan në disa gjuhë botërore, ndërsa në kolonat e botimeve të veta, të shquara për përgatitje profesioniste dhe dizajn modern, përveç në gjuhën shqipe botoi edhe libra në gjuhë angleze, gjermane e frënge.

I njohur për respektimin rigoroz të të drejtave të autorit, “Dukagjini” ka bashkëpunuar me botues të vendit e të jashtëm, me shpërndarës ndërkombëtarë, me organizata e fondacione të shoqërisë civile si dhe me Ministrinë e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë së Kosovës, me licencat e së cilës ka sjellë gjithë programin e teksteve shkollore.

Janë mbi 200 tituj të botuar në katër kolonat e përmendura dhe rreth 160 tekste shkollore nga klasa I deri tek ajo IX, në Gjuhën Shqipe, por edhe në gjuhët e minoriteteve, turke e boshnjake, si dhe një seri manualësh, doracakë për mësim në diasporë, etj.

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032