Dukagjini Sigurime

  • SIGURIMI NGA AKSIDENTET PERSONALE
  • SIGURIMI VETURËS
  • SIGURIMI I PASURISË
  • SIGURIM SHËNDETI NË UDHËTIM

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032